Information Covid-19

Coronavirus - så agerar Östervik

Östervik kollo 2020, utifrån Corona (Covid -19)

 

Vi som förening följer folkhälsomyndighetens direktiv och har genom diskussion och styrelsebeslut kommit fram till att anpassningar är nödvändiga även under våra läger sommaren 2020.

 

Vår utgångspunkt är att genomföra läger eftersom vår målgrupp, barn och unga i Norrköpings kommun, utgör en grupp som varit i ordinarie verksamhet grundskola och fritidshem under pågående pandemi och vår personal har hög erfarenhet och beredskap av anpassningar som fungerat. Vi riktar oss till de som redan har lägst möjlighet att få en paus från vardagen. Många av våra lägerdeltagare skulle med hög sannolikhet vara närvarande i andra verksamheter i kommunen om Östervik stängde i sommar.

 

Vi har sammanfattat generella samt specifika delar utifrån de olika perioderna. Denna information görs tillgänglig här på vår hemsida samt sprids via våra samarbeten på Utbildningskontoret och Socialkontoret. Den går även hem i utskick med antagningsbeskeden under maj månad.

 

Information under maj och juni

Eftersom nya råd och anvisningar släpps kommer vi fortsätta lägga ut nyheter på här på vår hemsida rörande vår verksamhet.

Här kommer vi att kommunicera eventuella, nya anpassningar utifrån den nationella utvecklingen.


Antagningsbesked

Besked kring antagning kommer att skickas ut via brev den 8 maj i år. De som är antagna får besked och även reserver kommer få besked om just köplats. Liksom tidigare år kan barn med köplats få erbjudande med kort varsel. I dessa fall ringer vi upp. I år är det extra viktigt att du som förälder eller annan vuxen i barnets närhet, meddelar oss om platsen ej kommer att nyttjas. Platsen går då till ett annat barn. Vid avanmälan och frågor används föreningens e-post som hanteras av föreståndare för våra läger samt styrelsemedlemmar. Maila till: ostervikkollo@gmail.com

 

Generella anpassningar för samtliga läger.

 • Våra läger är öppna för de som ansökt, erbjudits plats och dessutom är friska och inte uppvisar symptom… om person som befinner sig på Östervik får symptom kommer detta att hanteras skyndsamt och personen kommer att lämna lägret.
 • Vi överskrider inte sammankomst om 50 personer
 • Vi utökar och intensifierar våra städrutiner i förläggning, matsalar och toaletter genom att dubblera redan befintliga städrutiner. (2 ggr per dag)
 • Handtvål finns tillgängligt och barnen uppmanas att kontinuerligt tvätta händerna.
 • Innan måltider tvättas händerna kollektivt.

 

Specifika anpassningar

Period 1

Vi genomför lägret enligt ordinarie plan med anpassningar kring hygien och städ.

 

Period 2 och 3

Lägren genomförs men med anpassningar utifrån rådande omständigheter. Förutom generella anpassningar ovan gäller följande för dessa perioder.

 • Lägren kortas. Personal tar ut ledighet på plats för att minska kontakter utanför gruppen som kan utgöra ökad risk. Nya datum:
  • Period 2 (Må 22/6 - On 1/7)
  • Period 3 (Må 6/7 - On 15/7)
 • Besöksdagar lö, sö under pågående period ställs in. Barnen har liksom tidigare år möjlighet att ringa hem vid två tillfällen.
 • Sammanlagda antalet personer på våra långa läger minskas i år. 30 barn (tidigare 40) och 10 ledare utgör totalen.
 • Antal barn i varje rum minskas från 4 till 3.

 

 Här på hemsidan hittar du information fortlöpande

Vänliga hälsningar,

Österviks kollo

 

genom Sophie Battel

ordförande, Föreningen Norrköpings Skollovskolonier