Välkommen till kollo!

Sista ansökningsdag för 2021:s läger är 10/5 inte den 20/4 som det står på ansökningsblanketten. 

Kollosommaren är en fantastisk tid, upplevelser erbjuds och minnen skapas.

Behöver du en ansökningsblankett?


Prata då med skolans kurator eller ladda ner den från fliken "Anmälningsblankett och folder".